Firma Devillers en de Faam

Het beeldhouwwerk De Faam is ontworpen door Eugène Lacomblé (1825-1905), een Belgische beeldhouwer Het beeld, gemaakt om koning Willem III te eren om zijn doortastend optreden bij de watersnood ramp van 1861, is vervaardigd op de werf van de firma Devillers in Den Haag.  

De Faam, Het Loo, collectie Amsterdam Museum, door Christian Bos, 1864
De Faam, Het Loo, collectie Amsterdam Museum, door Christian Bos, 1864 De afbeelding is afkomstig uit Collectie online Amsterdam Museum.

Deze steenhouwer firma heeft meer werk voor het koningshuis (zij droeg in elk geval vanaf 1867 officieel het predicaat hofleverancier) gedaan maar heeft bijvoorbeeld ook schoorsteenmantels voor Biljoen, Velp, en een marmeren parketvloer voor zaal concordia te Soerabaja gemaakt. Waarschijnlijk (niet zeker!) heeft deze firma ook de inrijposten van Oranje Nassau Oord in Renkum gemaakt. Het beeld had zelf ook ‘watersnood’ toen het nog een blok marmer was, uit het Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad: 17 juni 1863, p. 3;

Werk voor Soestdijk Het blok cararisch marmer, waaruit het monument, ter herinnering aan den jongsten watersnood te Soestdijk op te rigten, zal worden gebeiteld, is thans aan de steenhouwerswerf van de heeren Devillers en Cie in bewerking. Gelijk men weet, is het beeld door den heer Eug. Lacomble ontworpen, er zijn daarin later eenige van het oorspronkelijk plan afwijkende wijzigingen gebragt. Het stelt eene vrouwelijke genius voor, die op den aardbol komt aanzweven en door de bazuin der faam de daden des Konings bij den waternood verrigt alom verspreiden. (…) In het Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad van 1 juni 1863, p. 1, wordt gemeld dat dit blok 10.040 kilos weegt. Men weet, dat te Rotterdam de kraan gebroken is, waardoor het blok, gelukkig zonder letsel, in het water geraakte, waaruit het met veel moeite en kosten onbeschadigd is opgehaald.

Uit een andere advertentie blijkt dat het voetstuk is gemaakt van arduin uit de Leydse courant van 18 april 1864:

Aan de steenhouwerswerf van den heer Devillers, aan de O.Z. Buitensingel [in Den Haag, AD], is in een afzonderlijk atelier het door den heer E. Lacomblé vervaardigde marmeren monument voor het Loo, voorstellende de Faam, te bezigtigen. Het is een uitstekend voortbrengsel der nieuwe kunst. De uitvoering was aan groote bezwaren onderhevig en het transport zal zulks niet minder zijn; het geheel kolossale beeld toch rust in sterk voorovergebogen houding slechts op een voet en de punt eener draperie. Het arduinen voetstuk wordt vervaardigd aan de werf der heeren Devillers en Comp. en voert het opschrift: Aan Willem III, ter herinnering aan overstroomingen in Januarij en Februarij 1861.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail