De vijver van de Prinsentuin, Leeuwarden

Naar aanleiding van een berichtje op de CASCADE-blog: hier mijn vraag wat uitgebreider.

In 1820 maakten Lucas Pieter Roodbaard (1782-1851) en firma H. de Vries en zoon  uit Weesp (Harmen de Vries (1753-1837) en zijn zoon Pieter (1784-1860)) een ontwerp voor de Prinsentuin in Leeuwarden. Over dit ontwerp schreef ik een artikel in de CASCADE-uitgave Tuingeschiedenis in Nederland (II).

Opvallend is de gelijkenis in vorm van de vijver op beide ontwerpen en ik vraag me dan ook af waar die gelijkenis vandaan komt? Vanuit de opdrachtgever? De omstandigheden in het terrein? Toeval? Afgekeken van elkaar? Dat laatste lijkt me sterk, Roodbaard dateert zijn ontwerp juni of juli 1820, de begeleidende brief bij het ontwerp van De Vries is gedateerd september 1820. De Vries heeft het ontwerp ‘op afstand’ gemaakt. Als hij al het ontwerp van Roodbaard zou hebben gezien, dan aap je een collega toch niet na lijkt me. Hieronder 3 details uit de verschillende tekeningen, beginnend met de uitgangssituatie door A. Hansum eveneens uit 1820, Hansum geeft de toen bestaande situatie weer. 

Detail situatietekening, Prinsentuin, A. Hansum, 1820
Detail situatietekening van A. Hansum voor de Prinsentuin, Leeuwarden, 1820
Detail ontwerp Prinsentuin, De Vries, 1820
Detail ontwerp voor de Prinsentuin, Leeuwarden door H. de Vries en zoon, 1820
Detail ontwerp Prinsentuin, Leeuwarden, Roodbaard, 1820
Detail ontwerp voor de Prinsentuin, Leeuwarden, door L.P. Roodbaard, 1820

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail