TuinTerTijd stelt zich ten doel het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur (in Europese context) te stimuleren, verbreden, verdiepen en te delen. Bovendien de resultaten van dit onderzoek zodanig in de restauratiepraktijk toe te passen dat groene monumenten op historisch verantwoorde wijze worden beheerd en gerestaureerd.

De tuinkunst is het mooiste en minst bekende kind in de familie der schone kunsten, maar neemt wel de meeste plaats in. Daarmee is de tuinkunst de grootste en belangrijkste kunstvorm en bovendien de meest -letterlijk- toegankelijke. Voor een dergelijk kunstwerk hoort dezelfde eerbied te bestaan als voor een schilderij, een roman of een historisch bouwwerk. Beheer en restauratie van deze kunstvorm dient verantwoord en onderbouwd door tuinhistorisch onderzoek te gebeuren. 

 

 

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail