Wilt u het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur ondersteunen? Dat kan in financiële vorm, met documentatiemateriaal en/of boeken.

Misschien wilt u een gift doen, klein of ook een beetje groter, neemt u dan contact met ons op, via info@tuintertijd.nl. Uw steun is welkom en goed besteed aan het onderzoek naar en behoud van het groene erfgoed.

Op dit moment zoeken we nog naar middelen om onderstaand project te realiseren:

  • het Handboek cementrustiek in Nederland & België:
  • Sinds de cementrustiek rond 1870 haar intrede deed in Nederland en België en daar buitengewoon populair werd in de decoratie van parken, wintertuinen en ook minder beduidende tuintjes (hetgeen aanhield tot ongeveer de jaren 1930, en in België tot circa1965), is deze typische bouw- en decoratiestijl nooit benoemd in de kunst-, tuin- of decoratiegeschiedenis. Sedert ongeveer 25 jaar wordt, aanvankelijk mondjesmaat, geschreven over de cementrustiek, een niet eerder onderkende stijl. Men kan met recht zelfs zeggen dat dit de laatste ontbrekende negentiende-eeuwse stijl blijkt zijn, waarvan nog geen nadere geschiedschrijving bestaat. In het midden van de jaren 1990 werd de cementrustiek voor het eerst in artikelen en tentatieve inventarisaties beschreven door enkelen die door deze merkwaardige stijl gefascineerd werden. Er is evenwel een grote behoefte aan een omvattende publicatie in boekvorm, die voor het eerst de bestaande kennis over dit fenomeen bijeen zal brengen. Met dit boek zal door een aantal experts de aandacht worden gevestigd op deze stijl, zowel in haar totaliteit (met referenties ook naar het buitenland) en ook in een aantal deelaspecten. De ateliers worden belicht, het bekendste Nederlandse atelier Moerkoert zelfs in detail, één of meerdere casussen van een locatie met zeer veel cementrustiek, de bijbehorende en in die tijd zeer modieuze beplanting, en een catalogus van cementrustiekwerken zover ons bekend (enkele honderden). Ook zal het boek in een apart hoofdstuk aandacht besteden aan België (Vlaanderen èn Wallonië); de reden voor dit laatste is dat een aantal ateliers veelvuldig in Nederland bleek te werken; de stijl vanuit Frankrijk via België naar Nederland kwam; en om de overeenkomsten en verschillen in een gedeelde cultuur te tonen (de Belgen over het algemeen exuberanter). Bovendien zal een hoofdstuk ingaan op het materiaal zelf, en op aspecten van behoud en herstel door experts die sinds de laatste 20 jaren betrokken zijn bij restauraties.Het boek zal ook veel historische en nieuw te maken afbeeldingen bevatten (catalogi van de ateliers, voorbeeldschetsen en -aquarellen door de ateliers, oude foto’s en briefkaarten, foto’s van de huidige cementrustieke objecten).  Het boek wordt een handboek dat de cementrustiekstijl definitief op de kaart zet bij eigenaars, monumentenzorgers, (kunst)historici, en het algemene publiek. Een ontbrekende schakel in de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse smaakgeschiedenis zal worden herontdekt.

 

  • Voor dit project is door het Prins Bernhard Cultuurfonds een mooie financiële bijdrage toegezegd. Een bedrag waarmee we voorlopig van start kunnen gaan, helpt u ons verder dit project te realiseren?

 

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail